Η σωστή διατροφή αποτελεί το θεμέλιο της καλής υγείας του ζώου μας. Η παροχή συμβουλών για τη διατροφή κάθε ζώου ξεχωριστά, αποτελεί μία από τις προτεραιότητες μας. Η ηλικία, η φυλή, το βάρος του σκύλου ή της γάτας σας, αποτελούν τα πρώτα κριτήρια επιλογής τροφής.

Ωστόσο, οι συμβουλές μας θα συμπεριλάβουν τον τρόπο ζωής και την οικονομική δυνατότητα του ιδιοκτήτη, το διαθέσιμο χρόνο για την προετοιμασία του φαγητού κ.λ.π. Τέλος, στο ιατρείο μας παρέχονται κτηνιατρικές κλινικές δίαιτες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ζώων με εξειδικευμένα προβλήματα υγείας όπως:

  • παχυσαρκία
  • νεφροπάθεια
  • ηπατοπάθεια
  • καρδιοπάθεια
  • αλλεργία

και πολλά άλλα